книга по математике

Геометрия, Дополнительные главы к школьному учебнику 9 класса, Атанасян, Бутузов, 1997

Название: Геометрия. Дополнительные главы к школьному учебнику 9 класса.

Автор: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.
1997

    Настоящее пособие является дополнением к учебнику «Геометрия, 7-9» авторов Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова и др. Оно полностью соответствует программе углубленного изучения математики.
    Книга может быть использована также в классах общеобразовательных учреждений для индивидуальной работы с учащимися, проявляющими интерес к математике, на факультативных занятиях и в работе математического кружка.

Геометрия. Дополнительные главы к школьному учебнику 9 класса. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 1997


Купить бумажную или электронную книгу и скачать и читать Геометрия, Дополнительные главы к школьному учебнику 9 класса, Атанасян, Бутузов, 1997
 

Матеріали для організації роботи математичного гуртка в 7 класі. Остапенко Л.А., Пасько С.Є., 2010

Название: Матеріали для організації роботи математичного гуртка в 7 класі.

Автор: Остапенко Л.А., Пасько С.Є.
2010

  У пропонованому посібнику представлено матеріали для організації роботи гуртка в 7 класі.
Книга містить дві частини. У першій частині наведено матеріали для проведення факультативного курсу «За лаштунками підручника математики». Друга частина книги стане у пригоді вчителям у підготовці та проведенні занять із олімпіадної теми «Метод розфарбовування графів у задачах комбінаторного характеру».

Посібником можуть користуватися вчителі для підготовки занять математичних гуртків, проведення математичних змагань, вікторин і на уроках.
Рекомендовано вчителям, керівникам математичних гуртків загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій.

Скачать и читать Матеріали для організації роботи математичного гуртка в 7 класі. Остапенко Л.А., Пасько С.Є., 2010
 

Математика. 1001 варіантів тестових завдань. Захарійченко Ю.О., Школьний О.В., 2008

Название: Математика. 1001 варіантів тестових завдань.

Автор: Захарійченко Ю.О., Школьний О.В.
2008

    Збірник тестовиз завдань зорієнтований на сучасного абітурієнта, який прагне самостійно повторити шкільний курс математики. Тому поділ на розділи у збірнику здійснено авторами у відповідності до основних змістових ліній шкільної математики: числові та буквенні вирази, функції та їх графіки, рівняння, нерівності, текстові задачі, елементи математичного аналізу, планіметрія, стереометрія, теорія ймовірностей, математична статистика. Для укладення збірника використовувалися матеріали зовнішнього сертифікаційного тестування Всеукраїнського центру тестових технологій та матеріали вступних випробувань НаУКМА. Збірник орієнтований на учнів старших класів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, абітурієнтів та симпатиків математики.

Математика. 1001 варіантів тестових завдань. Захарійченко Ю.О., Школьний О.В., 2008


Скачать и читать Математика. 1001 варіантів тестових завдань. Захарійченко Ю.О., Школьний О.В., 2008
 

Элементарная математика. Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. Часть 2. Хорошилова Е.В., 2010

Название: Элементарная математика. Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. Часть 2.

Автор: Хорошилова Е.В.
2010

    Учебное пособие предназначено для повторения и систематизации знаний школьника при подготовке к экзаменам и олимпиадам по математике (в классических устной и письменной формах, в форме ЕГЭ). Ориентировано на абитуриентов тех высших учебных заведений, где требуется продемонстрировать высокий уровень знаний по математике - как в теории, так и в практике решения задач.

Элементарная математика. Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. Часть 2. Хорошилова Е.В., 2010


Скачать и читать Элементарная математика. Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. Часть 2. Хорошилова Е.В., 2010
 

Элементарная математика. Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. Часть 1. Хорошилова Е.В., 2010

Название: Элементарная математика. Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. Часть 1.

Автор: Хорошилова Е.В.
2010

    Учебное пособие предназначено для повторения и систематизации знаний школьника при подготовке к экзаменам и олимпиадам по математике (в классических устной и письменной формах, в форме ЕГЭ). Ориентировано на абитуриентов тех высших учебных заведений, где требуется продемонстрировать высокий уровень знаний по математике - как в теории, так и в практике решения задач.

Элементарная математика. Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. Часть 1. Хорошилова Е.В., 2010


Скачать и читать Элементарная математика. Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. Часть 1. Хорошилова Е.В., 2010
 

Школа решения задач с параметрами. Севрюков П.Ф., Смоляков А.Н., 2009

Название: Школа решения задач с параметрами.

Автор: Севрюков П.Ф., Смоляков А.Н.
2009

    Авторы пособия систематизируют стандартные задачи, разделив все многообразие возможных задач с параметрами на классы. При этом идея решения «элементарных задач с параметрами» прослеживается при решении рациональных уравнений и неравенств, задач с иррациональными выражениями, а также задач с тригонометрическими, показательными, логарифмическими функциями и задач с трансцендентными функциями.

    Во втором издании особое внимание уделено числу решений в рациональных и дробно-рациональных уравнениях и неравенствах и задачам, к ним приводимым.

    Предназначено для учащихся классов физико-математического профиля, абитуриентов и учителей математики общеобразовательных учебных заведений.

Школа решения задач с параметрами. Севрюков П.Ф., Смоляков А.Н., 2009


Скачать и читать Школа решения задач с параметрами. Севрюков П.Ф., Смоляков А.Н., 2009
 

Четырехзначные математические таблицы. Брадис В.М., 2010

Название: Четырехзначные математические таблицы.

Автор: Брадис В.М.
2010

    Необходимая книга для школьника или студента, решающего задачи по геометрии.
    Значения, приводимые в математических таблицах, иногда бывают точными, но чаще приближенными, представляя собой результаты округления точных значений. Для учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений.
    Список таблиц - синусы-косинусы - тангенсы-котангенсы - тангенсы углов, близких к 90°, котангенсы малых углов - длина окружности диаметра D - площадь круга диаметром D - радианная мера - тригонометрические функции от аргумента в радианах - мантиссы десятичных логарифмов - значения функции 10x - логарифмы синусов малых углов, логарифмы косинусов углов, близких к 90° - логарифмы.

Четырехзначные математические таблицы. Брадис В.М., 2010


Купить бумажную или электронную книгу и скачать и читать Четырехзначные математические таблицы. Брадис В.М., 2010
 

Сборник задач по математике. Богомолов Н.В., 2009

Название: Сборник задач по математике.

Автор: Богомолов Н.В.
2009

    В пособии представлены задачи по основным разделам математики: алгебре, началам анализа, дифференциальному и интегральному исчислениям, дифференциальным уравнениям, аналитической геометрии на плоскости, стереометрии, а также элементам комбинаторики и теории вероятностей. Выделены упражнения и задачи повышенной сложности и для повторения за курс девятилетней школы. Приводится справочный теоретический материал. Издание является одной из книг учебного комплекта, в который также входят учебник «Математика» Н. В. Богомолова, П. И. Самойленко (М.: Дрофа, 2002. - 400 с.) и «Сборник дидактических заданий по математике» Н. В. Богомолова и Л. Ю. Сергиенко.

Сборник задач по математике. Богомолов Н.В., 2009Скачать и читать Сборник задач по математике. Богомолов Н.В., 2009
 
Показана страница 12 из 32