A Way to Success, English Grammar for University Students, Year 1, Teacher’s Book, Тучина Н.В., Невська Ю.В., 2015

По кнопке выше «Купить бумажную книгу» можно купить эту книгу с доставкой по всей России и похожие книги по самой лучшей цене в бумажном виде на сайтах официальных интернет магазинов Лабиринт, Озон, Буквоед, Читай-город, Литрес, My-shop, Book24, Books.ru.

По кнопке «Купить и скачать электронную книгу» можно купить эту книгу в электронном виде в официальном интернет магазине «ЛитРес», и потом ее скачать на сайте Литреса.

По кнопке «Найти похожие материалы на других сайтах» можно искать похожие материалы на других сайтах.

On the buttons above you can buy the book in official online stores Labirint, Ozon and others. Also you can search related and similar materials on other sites.


A Way to Success, English Grammar for University Students, Year 1, Teacher’s Book, Тучина Н.В., Невська Ю.В., 2015.

   Посібник «A Way to Success. English Grammar for University Students. Year 1» є складовою частиною навчального комплексу, до якого входить посібник з практики усного та писемного мовлення, диски з текстами для аудіювання, посібник для домашнього читання та посібник з практичної фонетики для студентів І курсів факультетів іноземних мов.
Підручник складається з 8 уроків (units), глосарію граматичних термінів та додатків з таблицями неправильних дієслів та іменників іноземного походження. Кожен урок має чітку побудову і містить дві частини: «Вивчаємо граматику разом», «Виконуємо вправи вдома». Матеріал кожної частини повністю відповідає програмі першого курсу факультетів іноземних мов ВНЗ України, віковим особливостям студентів і поданий у формі зручних для опрацювання та запам’ятовування таблиць та схем.
За рахунок комунікативного підходу до навчання граматики, професійно орієнтованих завдань, циклічності у повторенні вивченого граматичного матеріалу протягом усього курсу створюються умови для формування у студентів граматичної компетенції у різних видах мовлення, потрібної для розв’язання певних комунікативних завдань і задоволення майбутніх професійних потреб.
Рівень складності мовного матеріалу відповідає рівню В1+ за шкалою Рекомендацій Ради Європи, що забезпечує реалізацію принципу наступності порівняно з Державним стандартом середньої освіти.
Посібник з граматики можна використовувати у навчальному процесі і окремо від рекомендованого комплексу, а також при самостійному опрацюванні для систематизованого повторення граматичного матеріалу, вивченого в школі, поглиблення граматичних знань і удосконалення граматичних навичок і вмінь.

A Way to Success, English Grammar for University Students, Year 1, Teacher’s Book, Тучина Н.В., Невська Ю.В., 2015


THE STRUCTURE OF THE ENGLISH SENTENCE.
Read the text and write questions to the answers after it.
The science teacher very strongly believed in practical work as a means of teaching science effectively, and she wanted her pupils’ parents to see how well their children were learning by her methods. So she arranged for all the parents to come and see the results of one of the children’s experiments on a Saturday evening, when all of them were free.

The children had been studying the growth of plants, and they had planted four pots of beans a few weeks before. They had put poor soil in one pot, and good soil in the other three pots, to see which effect this would have on the growth of beans in it. Then they had put one of the pots in the dark for several days, and had given the third pot no water for the same length of time.

CONTENTS.
INTRODUCTION.
UNIT I THE ENGLISH SENTENCE: ITS TYPES AND PARTS, TYPES OF QUESTIONS.
UNIT II PRESENT FORMS: PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS.
UNIT III PAST SIMPLE, PRESENT PERFECT AND PRESENT PERFECT CONTINUOUS.
UNIT IV PAST CONTINUOUS, PAST PERFECT CONTINUOUS.
UNIT V FUTURE SIMPLE, FUTURE CONTINUOUS, FUTURE PERFECT AND FUTURE PERFECT CONTINUOUS.
UNIT VI THE SEQUENCE OF TENSES THE REPORTED SPEECH GENERAL REVIEW OF VERB FORMS.
UNIT VII THE NOUN: ITS CLASSIFICATION, CATEGORIES AND USE.
UNIT VIII THE ADJECTIVE THE ADVERB GLOSSARY.
APPENDIX 1 LIST OF IRREGULAR VERBS.
APPENDIX 2 IRREGULAR PLURAL NOUNS OF FOREIGN ORIGIN.

Купить - djvu .
Дата публикации:


Теги: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2023-01-31 16:25:05