Русско-Киргизский словарь-справочник общественно политических терминов, Данияров С., Кангелдиев. А., 1979

Русско-Киргизский словарь-справочник общественно политических терминов, Данияров С., Кангелдиев. А., 1979.

Азыркы учурда иляодй-төхникалык прогреестин жетиткендиктеришн жана бул бошча эл аралык карым-катнаштын улам кевд бараткандыгьша байланыштуу тилибизде көптөгөн коомдук-саяоий тершндер, түщунүктөр пайда болуп жатканднгы белгилуу. Буга байланыштуу кийинки жылдарда тарыхый, философиялык, эконошкалык ж.б.у.с, терминдердин орусча -кыргызча еөздүктөрү да басылып чыкты. Ал сөздүктөргө кийинки улам жаңы өнүгуш-өсуштөргө байланыштуу калии чыккан түшүнүктөр, алардын терминдери кирбей калышы да табигый нерсе. Ошондуктан мындай жанд тершндерди кото камгыган коомдук-саясий терминдердин орусча-кыргыз-ча сөздүгүн тузуп, анн жаллы окуучу массага тартуу кылуу максатыида авторлор бул ишти колго алышты.


Русско-Киргизский словарь-справочник общественно политических терминов, Данияров С., Кангелдиев. А., 1979

АБСТРАКЦИОНИЗМ абстракционизм.
XX кылымдын башында капиталист-тик өлкөлөрдөйү сурөт искусствосундв паидв болгон эньш /искусство-нун/ коомдук мззнисин жаяэ тазлим-тэрбия беруучу ролун тзнуучу, социзлисттик реэлизмге  жат агым.
Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Русско-Киргизский словарь-справочник общественно политических терминов, Данияров С., Кангелдиев. А., 1979 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2023-05-27 23:21:30