«Манас» сөздүгү, Айтматов Ч., 2015

«Манас» сөздүгү, Айтматов Ч., 2015.

Түрк калкынын руханий дөөлөтү, көркөм мурасы, мактанычы бол-гон «Манас» эпосу - ошол элдин миндеген жылдар ичиндеги реалдуу тур-мушу менен фантазиялуу ой-чабыттарын, баатырдык тарыхы - жениши менен женилишин, келечекке болгон оптимисттик кыялдарын, мифтери менен санжыраларын, жаратылыш жана коом жөнүидөгү түшүнүктөрүн, диний ишенимдери менен космологиялык көз караштарын, дүйнө таануусу менен үрп-адат, каада-салтын, этнографиялык өзгөчөлүктөрү менен этика-лык-моралдык нормаларын, материалдык жана маданий дөөлөттөрүн, бүтүгндөй өз алкагына камтыган, көлөмү, көркөмдүгү жагынан эн жогорку чекке жеткен терен мазмунду боюна кармап турган бир керемет жаралган уникалдуу көркөм чыгарма.

«Манас» сөздүгү, Айтматов Ч., 2015


АЙБАЛТА.
Астына келген ка-апырды, Айбалта менен. сулатып. Мааниси боюнча найза, кылычтан кийинки, баатырлар жакынкы кар-маштарда кенири колдонгон согуш-тук куралдардын бири. Аталышы-нан айкын билинип тургандай теми-ри жарым ай түспөлүндө жасалган курч балта. Эпосто миз жагы «көө-көрчө кылып ийдирген» - делип сыпатталат, б.а. көөкөрдүн түп жа-гынын формалык көрүнүшүн зеке салган турпатта.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу «Манас» сөздүгү, Айтматов Ч., 2015 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2023-05-27 23:17:48