Фалсафа қомусий луғат, Назаров Қ., 2004

Фалсафа қомусий луғат, Назаров Қ., 2004.

Фрагмент из книги:
Университетда фалсафа фанини алоҳида мутахассислик сифатида ўқитиш анъанасига 1918 йил-даёқ асос солинган. Факультет дастлаб бўлим сифатида тарих факультета таркибида (1963 йил) сўнгра, 1979 йилда фалсафаиқгисод факультета, 1991 йилдан эса мустақил факультет сифатида фаолият кўрсатаб, фалсафа, умумжаҳон фалсафаси тарихи ва мантиқ, психология, социология ҳамда политология бўлимларини ўз ичига олган. 1999 йилда фалсафа факультета таркибидан ижтимоийсиёсий фанлар факультета ажралиб чикди.

Фалсафа қомусий луғат, Назаров Қ., 2004


А.
АБАД (араб. — доим, доимий, ҳар доим, ҳамиша чегарасиз замон) — сўнгсиз, ибтидоси бўлмаган вақг ўлчови, азалнинг муқобили. Бугунги фалсафада ҳам дунёвий, ҳам линий маънода ишлатиладиган ибора. Дунёвий талқинда вақгнинг доимо мавжудлиги ва чегарасизлигини англатади. Ун га монистик, дуалистик, плюралистик, материалистик, идеалистик ва б. нуқгаи назарлардан ҳам ёндашиш мумкин.

Бу борада исломий талҳин қуйидагаларга асосланади. Мас., Саййид Шариф Журжоний «Ат-Таърифот»да Ага қуйидагича таъриф берган: «А. шундай бир муддатки, ниҳояси — адоғини фикру тааммул б-н қатьиян тасаввур қилиш мумкин эмас. А. ниҳоясиз замонлар томонга қараб вужуд (6орлиқ)нинг давом этиши, азал эса чексиз замонлар бўйича ўтмишга қаратилган борлиқнинг давомидан иборатдир». Шу-нингдек, у А. ни ниҳояси бўлмаган нарсадан иборат, деб ифодалайди. А ҳақида Журжоний берган ушбу гаърифни турли муаллифлар, жумладан, «Кашшофу истилоҳотилфунун» китобининг муаллифи Шайх Му-ҳаммад Али ибн Таҳонавий Ҳиндий, «Фалсафа ва калом илмлари қомуси» муаллифи доктор Сажжодий, «Луғатнома» муаллифи А Деҳхудо ва бошқалар ўз асарларида такрорлаб ёки унта қўшимча қилиб берганлар.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Фалсафа қомусий луғат, Назаров Қ., 2004 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2022-08-19 11:54:57