Биология, Ботаника, 6 класс, Пратов О., 2017

Биология, Ботаника, 6 класс, Пратов О., 2017.

Учебник по ботанике для 6 класса на киргизском языке.

   Урматтуу окуучулар! Силер ушул окуу китептен табиятта чексиз орун алган өсүмдүктөр дүйнөсү менен таанышасыңар. Силер өсүмдүктөр жөнүндөгү алгачкы билимдерди башталгыч класстарда үйрөнгөн «Айланабыздагы аалам», «Табият таануу» сабактарынан билип алгансыңар. Бул сабактарда алган билимиңер силер үчүн жаңы предмет – биологиянын бир бөлүмү болгон ботаниканы тереңирээк үйрөнүүгө жардам берет.

Биология, Ботаника, 6 класс, Пратов О., 2017


ӨСҮМДҮКТӨРДҮН ТИРИЧИЛИК ФОРМАЛАРЫ.
Өсүмдүктөрдүн тышкы чөйрөгө ар түрдүү формада ылайыкташуусу тиричилик формасы делет. Гүлдүү өсүмдүктөр тиричилик формаларына жараша дарак, бадал, жарым бадал, бир жылдык, эки жылдык жана көп жылдык чөптөргө бөлүнөт.

Дарактар – бир жоон өзөктүү, бакубат тамырлуу жана кең шак-бутактуу, бийик бойлуу көп жылдык өсүмдүктөр. Алма, өрүк, жаңгак жана шабдалынын шак-бутагы жайык; карагай жана теректики жыш жана тик; кара жыгачтыкы шар сыяктуу болот (3-сүрөт).

Табигый абалда өсүүчү дарактар шартка жараша бири-биринен кескин айырмаланат. Тоолордун орто бөлүгүндөгү арча бойлуу болуп өссө, эң бийиктегилери болсо жерден 0,5–1 м гана көтөрүлөт. Мындай абал өсүмдүктөрдү дайыма согуп туруучу шамалдан жана кыштын катуу суугунан сактайт.

МАЗМУНУ.
Сөз башы.
I глава. Өсүмдүктөр дүйнөсү менен жалпы таанышуу.
1-§. Ботаника – өсүмдүктөр жөнүндөгү илим.
2-§. Гүлдүү өсүмдүктөр менен жалпы таанышуу.
3-§. Өсүмдүктөрдүн тиричилик формалары.
II глава. Клетка – тиричилик негизи.
4-§. Өсүмдүк клеткасынын түзүлүшү.
5-§. Клеткалардын тиричилик аракети.
6-§. Өсүмдүктүн ткандары.
III глава. Гүлдүү өсүмдүктөрдүн вегатативдик жана генеративдик oргандары.
7-§. Тамырдын түрлөрү жана системалары.
8-§. Тамырдын ички түзүлүшү.
9-§. Формасы өзгөргөн тамырлар.
10-§. Өркүн.
11-§. Сабактардын ар түрдүүлүгү.
12-§. Бүчүр.
13-§. Сабактын ички түзүлүшү.
14-§. Өркүн системасынын калыптанышы.
15-§. Жалбырактардын сырткы түзүлүшү.
16-§. Жөнөкөй жана татаал жалбырактар.
17-§. Өркүндө жалбырактардын жайгашуусу.
18-§. Жалбырактардын ички түзүлүшү.
19-§. Формасы өзгөргөн өркүндөр.
20-§. Гүл – өсүмдүктөрдүн генеративдик көбөйүү органы.
21-§. Гүлдөрдүн ар түрдүүлүгү.
22-§. Tоп гүлдөр.
23-§. Mөмөлөр.
24-§. Урук.
IV глава. Гүлдүү өсүмдүктөрдүн тиричилик аракети.
25-§. Өсүмдүктөрдүн минералдык азыктанышы. Тамыр басымы.
26-§. Сабакта азык заттардын жылышы.
27-§. Жалбырактарда органикалык заттардын пайда болушу.
28-§. Өсүмдүктөрдүн дем алышы, азыктанышы. Өсүмдүктөрдө заттардын алмашуусу.
29-§. Өсүмдүктөрдүн сууну буулантышы.
30-§. Kүз мезгилинде өсүмдүктөрдүн тиричилигиндеги өзгөрүүлөр.
31-§. Өсүмдүктөрдүн көбөйүшү.
32-§. Гүлдөрдүн чаңдашуусу.
33-§. Гүлдүү өсүмдүктөрдүн уруктук көбөйүшү. Уруктануу.
34-§. Mөмө жана уруктардын таркалышы.
35-§. Уруктардын өнүп чыгышы.
36-§. Өсүмдүк – бир бүтүн организм.
37-§. Өсүмдүктөргө экологиялык факторлордун таасири.
V глава. Өсүмдүктөр систематикасы.
38-§. Өсүмдүктөр систематикасы жөнүндө түшүнүк.
39-§. Балырлар. Бир клеткалуу жашыл балырлар.
40-§. Көп клеткалуу жашыл балырлар.
41-§. Коңур жана кызыл балырлар бөлүмдөрү.
42-§. Мохтор бөлүмү.
43-§. Кырк муундар бөлүмү.
44-§. Папоротниктер бөлүмү.
45-§. Жылаңач уруктуу өсүмдүктөр бөлүмү. Арча.
46-§. Жабык уруктуу өсүмдүктөр жөнүндө маалыматтар.
47-§. Роза гүлдүүлөр тукуму.
48-§. Kапуста түрүндөгүлөр тукуму.
49-§. Чанактуулар тукуму.
50-§. Гүлкайыр гүлдүүлөр тукуму.
51-§. Буурчак түрүндөгүлөр тукуму.
52-§. Ит жүзүмдөштөр тукуму.
53-§. Жүзүмдөштөр тукуму.
54-§. Кабак түрүндөгүлөр тукуму.
55-§. Астра гүлдүүлөр (Татаал гүлдүүлөр) тукуму.
56-§. Лилия гүлдүүлөр тукуму.
57-§. Пияз түрүндөгүлөр тукуму.
58-§. Дан гүлдүүлөр тукуму.
59-§. Жер жүзүндө өсүмдүктөр дүйнөсүнүн өнүгүшү.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Биология, Ботаника, 6 класс, Пратов О., 2017 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2023-03-24 08:48:33