Forest terminology in use, Kloc Elzbieta, 2020

Forest terminology in use, Kloc Elzbieta, 2020.
   
   Forest Terminology in Use to kolejna publikacja z serii poświęconej angielskiej terminologii leśnej, przeznaczona dla studentów leśnictwa, doktorantów oraz leśników praktyków, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę z tego zakresu. Książka łączy w spójną całość wszystkie wydane do tej pory publikacje: Basic Forest Vocabulary, English in Forestry oraz Thematic Forest Dictionary. Ujęty w nich zakres materiału jest niezwykle obszerny i różnorodny, zatem aby ułatwić czytelnikowi sprawne korzystanie z tego zasobu, wszelkie korelacje pomiędzy poszczególnymi publikacjami przedstawione są w funkcjonalnej tabeli, szczegółowo informującej o możliwości zastosowania dodatkowych ćwiczeń wprowadzających lub uzupełniających.

Forest terminology in use, Kloc Elzbieta, 2020


PLANT CLASSIFICATION.
Decide whether the following statements are true (T) or false (F). If they are false, correct them.
1. Firs and pines are typical examples of angiosperms.
2. Vascular plants are represented by such plants as, for example, trees, bushes, grasses and ferns.
3. Grasses belong to dicotyledons.
4. ‘Liverwort’ means the same as ‘hepatic’.
5. Pteridophytes include ferns.
6. The term ‘seed-bearing plants’ is the opposite of ‘non-flowering plants’.
7. Mosses, liverworts and algae are the most common bryophytes.
8. Bryophytes and ferns are vascular plants.
9. Clubmosses are non-seed bearing plants.
10. Gymnosperms in Poland are represented by such trees as, for example, oak, birch and poplar.
11. Angiosperms are divided into monocots and dicots.
12. Thallophytes include mosses and clubmosses.
13. Horsetails are members of the genus Equisetum.

Оглавление.
OD AUTORKI.
TABLE OF TOPICS – TABELA ZAGADNIEŃ TEMATYCZNYCH.
PLANTS – ROŚLINY.
1. Taxa – jednostki taksonomiczne.
2. Plant classification – klasyfikacja roślin.
3. Forest plants – rośliny leśne.
4. Forest trees and shrubs – drzewa i krzewy leśne.
5. Plant morphology – morfologia roślin. 26
6. Plant cells, tissues and their compounds – komórki roślinne, tkanki i ich części składowe.
7. Plant habitat preferences – preferencje siedliskowe roślin.
8. Plant types – typy roślin.
9. Types of trees – typy drzew.
10. Plant propagation – rozmnażanie roślin.
Revision.
FORESTS – LASY.
1. Nursery – szkółka.
2. Seed terminology – terminologia dotycząca nasion.
3. Forest establishment – powstawanie lasu.
4. Forest stands – drzewostany.
5. Stand tending and forest types – pielęgnowanie drzewostanu i typy lasu.
6. Tree felling and harvesting – ścinka drzew i pozyskiwanie drewna.
7. Forest products – surowce leśne.
8. Wood defects – wady drewna.
9. Forest accessories, tools, equipment and clothing – akcesoria, narzędzia, sprzęt leśny i odzież.
10. Forest measurements – pomiary leśne.
11. Ecology – ekologia.
Revision.
FOREST THREATS AND PROTECTION – ZAGROŻENIA I OCHRONA LASU.
1. Tree damage – uszkodzenia drzew.
2. Fungi – grzyby.
3. Insect pests – szkodniki owadzie.
4. Forest fires – pożary lasów.
5. Forest protection – ochrona lasu.
Revision.
ANIMALS – ZWIERZĘTA.
1. Insect classification – klasyfikacja owadów.
2. Animal classification and types – klasyfikacja zwierząt i ich rodzaje.
3. Animal species: annelids, flat worms, arachnids, reptiles and amphibians – gatunki zwierząt: pierścienice, robaki płaskie, pajęczaki, gady i płazy.
4. Bird species – gatunki ptaków.
5. Mammal species – gatunki ssaków.
6. Insect anatomy – anatomia owadów.
7. Anatomy of mammals, birds, reptiles, amphibians, arachnids, and molluscs – anatomia ssaków, ptaków, gadów, płazów, pajęczaków i mięczaków.
8. Animal habitats and dwellings – siedliska zwierząt i ich schronienia.
9. Animal behaviour and communication – zachowania zwierząt i porozumiewanie się.
10. Animal feeding behaviour – sposoby odżywiania zwierząt.
11. Animal sexual behaviour, breeding habits and reproduction – zachowania seksualne zwierząt, zwyczaje godowe i rozmnażanie.
12. Males, females, the young and their groups – samce, samice, młode i ich grupy.
13. Hunting – polowanie.
Revision.
KEY – KLUCZ.
SOURCES – ŹRÓDŁA.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Forest terminology in use, Kloc Elzbieta, 2020 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2023-03-27 07:31:26